Training & auditing

Risico’s zijn afhankelijk van de aard van het werk, de werkplek, de werkplekomgeving, de condities waaronder het werk moet worden uitgevoerd en de complexiteit van het werk. Op de interface van mens en machine, ook wel de werkvloer, vindt de feitelijke blootstelling aan risico’s plaats. Het is noodzakelijk dat eerstelijn supervisie de strategie en het beleid van de directie ondersteunt. Hiervoor is een combinatie nodig: training en …….. Denken in Risico’s!

Traditioneel wordt door middel van trainingen duidelijk gemaakt waarom veiligheid belangrijk is. Echter zolang het risico, berekend als quotiënt van kans en effect, onvoldoende is onderkend heeft training niet zijn optimale effect. Helaas is dit vaak het geval. Omdat traditionele trainingen niet gericht zijn op risicodenken. Hier kunnen wij helpen.

Onderdeel van ons systeem, een element van de praktische aanpak bij de implementatie, is een eenvoudig maar effectief hulpmiddel LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse). Hiermee wordt een snelle, laatste check gedaan voordat risicovolle werkzaamheden worden begonnen. Wij leggen u uit hoe dit kan worden gedaan.

Daarnaast worden audits (zoals STOP®) verricht om de praktijk te toetsen aan de theorie. Deze audits gelden verder als extra hulpmiddel om inzichtelijk te maken waar de grootste risico’s zich bevinden. Het betrekken van uitvoerenden en eerstelijn supervisie in deze audits heeft primair tot doel ze te trainen en uiteindelijk self-supporting te maken. Op deze manier wordt een zelflerende- en zelfsturende organisatie gecreëerd. Wij kunnen u deze hulpmiddelen aanreiken.

STOP® is een DuPont geregistreerd handelsmerk.

 

 

02H77573