Onze mensen

Ir. Noël Pijls(1958) heeft chemische technologie gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Door zijn vooropleiding aan de Hogere Technische School Heerlen, weet hij theoretische vraagstukken op een praktijk gerichte wijze uit te werken. Gedurende zijn carrière heeft Noël gewerkt voor grote internationale ondernemingen, voor het merendeel in de chemische industrie. Hij beheerst twee specifieke kennisgebieden, Operations Management en SHE (Safety, Health & Environment). Zijn dagelijkse praktijk als Operations Manager bij DuPont bij voorbeeld, stellen hem in staat om een veiligheidscultuur van 0 ongevallen (The Goal is Zero) te vertalen van senior management naar de werkvloer. Het is deze kennis en ervaring waarmee hij zich de laatste jaren heeft toegewijd aan het verankeren van een veiligheidscultuur gericht op het voorkomen van ongevallen en letsel bij toonaangevende bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Hij is toegerust om gedetailleerd incident onderzoeken uit te voeren mede door zijn brede ervaring, naast zijn academische- en industriële achtergrond. Noël is een IFPO geaccrediteerd Certified Protection Officer. IFPO is een internationaal gecertificeerde opleiding op beveiligingsgebied.

Noël heeft bewezen dat hij de juiste management vaardigheden heeft om een organisatie gefocust te houden op resultaten. Hij is stressbestendig. Naast deze kwaliteiten is hij in staat om verbindingen tot stand te brengen tussen personen zowel binnen als tussen afdelingen. Hij bouwt een hecht team, zet de koers uit. Zorgt voor zoveel sturing als nodig, zoveel ruimte als mogelijk. Noël kan gekarakteriseerd worden als een empathisch leider met een scherp zicht op resultaat. Dat telt immers, maar de weg erheen natuurlijk ook.

Na een carrière van 30 jaar heeft Noël zijn organisatieadviesbureau opgestart, PromiSafe. Zijn missie is het ondersteunen van klanten bij het implementeren van veiligheid, gezondheid en milieu programma’s. Hierbij maakt hij gebruik van de drie kerngebieden Richten, Inrichten en Verrichten. Zijn doel: het realiseren van een veilige, gezonde en verantwoorde werkomgeving!

Noel website

Noël Pijls