Kernwaarden

Betrokkenheid

PromiSafe voelt zich betrokken bij uw probleem. Dus geen ‘ 9 tot 5’  consultancy. Wij letten niet op de klok. Onze aandacht gaat uit naar u!

Op basis van overeengekomen afspraken werken wij uw opdracht uit aansluitend bij de technische scope en menselijke factoren. Wij leveren een positief kritische houding om u optimaal te adviseren en te ondersteunen.

Integriteit

Integriteit is in zijn pure vorm betrouwbaarheid en respect. Uw opdracht wordt adequaat en zorgvuldig uitgewerkt. Op regelmatige basis vindt een afstemming plaats met de opdrachtgever om de voortgang te
bewaken.

Integriteit is daarnaast eerlijkheid. Wij geven een eerlijk advies over veiligheidsrisico’s en de haalbaarheid van een traject. Alle bedrijfsinformatie, voor alle cliënten, behandelen wij met de nodige vertrouwelijkheid en discretie. Gedane toezeggingen en afspraken worden nagekomen.

Authenticiteit

Authenticiteit is één van de belangrijkste kernwaarden bij cultuurveranderingen. Wij geloven in wat we doen en stralen dit ook uit in ons gedrag. Veiligheid komt vanuit onze diepste overtuiging; het is intrinsiek. Congruent zijn in denken en doen is de basis van gedragsveranderingen. Wij geloven in onze missie, in onszelf en in onze cliënten!

 

 

shutterstock_149926697