Interim Management

Als gevolg van een reorganisatie, ziekte of ontslag kan de situatie ontstaan dat een vacature op operationeel management niveau tijdelijk moet worden ingevuld. Dit vereist een hoge mate van flexibiliteit en een groot inlevingsvermogen. Wij realiseren ons goed, welke risico’s de chemische industrie met zich mee kan brengen. Incidenten zoals recentelijk op Industrieterrein Moerdijk staan velen nog helder voor ogen en moeten te allen tijde worden voorkomen. Geen enkele organisatie kan zich fouten veroorloven ten aanzien van sterk operationeel leiderschap. Wij kunnen u hier helpen. Doe een beroep op ons om de risico’s te beheersen op het moment dat u een tijdelijke vacature heeft op operationeel management. Wij voorzien in zowel de kennis als de ervaring.

Businessman with construction yellow helmet. Isolated on white