Incident onderzoeken

Regelmatig in het nieuws. Helaas de praktijk van alledag; ongevallen blijven voorkomen. Het is echter van belang dat een organisatie leert van zijn incidenten, om ze te voorkomen of in elk geval te reduceren. Door een gebalanceerd systeem van technische, organisatorische en procesmatige veiligheidsvoorzieningen willen we menselijk falen beperken. Door adequaat incident onderzoek kan bepaald worden, welke basisfactoren (latente factoren) het ongeval veroorzaakt hebben. In de praktijk blijkt het vaak een samenspel van meerdere factoren te zijn.

De onderzoekmethode die wij gebruiken is Tripod en is in Nederland ontwikkeld door Shell in samenwerking met de Universiteit van Leiden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gebruikt deze methode om onderliggende faalfactoren op te sporen bij grote (nationale) incidenten. PromiSafe kan u helpen met het analyseren van incidenten volgens de Tripod-Beta methode. Deze methode maakt gebruik van uitgebreide interviews van de betrokkenen, waarna de gegevens op een systematische en grafische manier worden uitgewerkt. Een uitgebreide rapportage aan het senior/executive management maakt deel uit van het onderzoek. Op basis van het onderzoek helpen wij u met het bepalen van maatregelen om herhaling te voorkomen.

Wij maken gebruik van de Investigator 3 of IncidentXP software voor analyse en rapportage

 

 

 

Tripod - BTXP