Executive coaching

Richting geven en bepalen van de strategie is een taak van het senior/executive management. Waarom is veiligheid van belang? Hoe zou de organisatie ingericht moeten worden en welke cultuur is daarbij van belang? Slechts vanaf het moment dat de Raad van Bestuur of directie van een onderneming het veiligheidsbeleid bepaald én actief ondersteunt kan een gedragsverandering in gang worden gezet. Organisaties hebben vaak voordeel bij externe ervaring en het perspectief dat dit brengt.

Wij helpen u bij het scherpstellen van de veiligheidsstrategie en voorbereiden van een succesvolle implementatie, door een gestructureerde aanpak, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze aanpak geeft de coaching én ondersteuning. Het helpt u met het ontwikkelen en volgen van een heldere roadmap. Dit leidt tot een cultuurverandering en een reductie van het aantal bedrijfsongevallen en letsel. Daarnaast een verbetering van de veiligheid, gezondheid en milieu performance.

 

 

shutterstock_274821560