Bedrijfsprofiel

word_cloud_promisafe

Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij aan de continuïteit van uw bedrijf. Dit is een integraal onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op een veilige en gezonde werkplek presteren werknemers beter en worden bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever uitgevoerd. Wij kunnen u helpen dit te bereiken en in stand te houden!

PromiSafe is een dynamisch organisatieadviesbureau met een pragmatische aanpak ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Vaak worden de probleemstellingen opgelost door te kijken naar het onderlinge gedrag. Uit onze ervaring en training blijkt dat juist een cultuurverandering noodzakelijk is om de gewenste resultaten te bereiken. Onze praktische, resultaat gerichte aanpak leidt u door dit veranderingsproces met een focus op drie deelgebieden:

 1. Richten: het richting geven via strategische keuzes ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu; strategieën welke richting geven om te verbeteren. Wij helpen u bij het beantwoorden van ondermeer de volgende cruciale strategische vragen:
  • Waarom is veiligheid van belang?
  • Waarom investeren in veiligheid?
  • Waar ligt de focus? Alleen compliance of is er meer?

 

 1. Inrichten: het helder definiëren van de consequenties van de gemaakte strategische keuzes. Met onze ervaring, toegespitst op uw unieke behoeften, leiden wij u door het labyrint van besluiten welke genomen moeten worden om de strategische keuzes te implementeren. Dit proces beantwoordt twee fundamentele vragen:
  • Hoe moet de organisatie gestructureerd worden?
  • Welke cultuur- en managementstijl is hiervoor nodig?

 

 1. Verrichten: het bereiken van de gestelde doelen via een gestructureerd en tactisch geleid plan wat antwoord geeft op de volgende kritieke vragen:
  • Wat zijn de belangrijkste programma’s en projecten?
  • Hoe borgen we deze door middel van audits en inspecties?
  • Is het personeelsbeleid aangepast bij aanname, beoordeling en promotie?

Gedegen kennis van de industrie en een uitgebreide ervaring met de implementatie van cultuurveranderingen maakt PromiSafe tot de ideale partner voor zowel advies als het doorvoeren van uw veiligheid, gezondheid en milieu programma’s. En mocht onverhoopt een incident plaatsvinden, dan kan PromiSafe u helpen met het analyseren van incidenten volgens de Tripod-Beta methode.